Vi tillgodoser önskemålen från de mest kvalitetsmedvetna kunderna

Vi har den teknik och den kompetens som krävs för att tillgodose behoven även hos de mest kvalitetsmedvetna kunderna. Här finns engagerade, erfarna, nyfikna och kvalificerade medarbetare som garanterar en hög servicegrad, hög kvalitet och hög leveranssäkerhet.

 

Norrköpings Tryckeri skall tillhandahålla varor och tjänster som väl motsvarar våra kunders förväntningar med avseende på miljövänlighet, kvalitet och leveranssäkerhet. Norrköpings Tryckeri skall också verka för att åtgärder vidtas som minskar de negativa konsekvenserna på miljön. Detta arbete skall vi klara med affärsmässig helhetssyn, känd teknik och med hög ambitionsnivå. Tillsammans med våra kunder, medarbetare och leverantörer skall vi verka för ett aktivt miljö- och kvalitetsarbete.

 

Norrköpings Tryckeri AB

Lindövägen 65 • 602 28 Norrköping

011- 23 10 60

info@norrkopingstryckeri.se

Öppettider:

Mån- Tor: 07:30 - 16:30

Fre:  07:30 - 14:00

Lunch 12:00-13:00