Miljöarbete – att ta ansvar för vår nutida och framtida miljö

 

Vi är ett Svanenmärkt tryckeri som har ett helhetsperspektiv på vår miljöpåverkan. Vi har alla en mycket viktig roll för den nutida och framtida miljön.

 

Målmedveten och klar miljöpolicy

Norrköpings Tryckeri har under flera år haft en målmedveten och klar miljöpolicy. Vi var tidiga med att använda vegetabiliska färger. Här har vi inga kemiutsläpp. Allt spillpapper och plast återvinns. Vår strävan att samla alla produktionsresurser i huset (prepress, tryck och efterbearbetning) innebär att vi undviker onödiga transporter.

 

Vi är Svanen-märkta

Denna medvetna satsning på miljön gjorde det möjligt för oss att certifiera oss som ett Svanenlicensierat tryckeri. Det innebär att vi tillverkar dina trycksaker med största möjliga hänsyn till miljön och att dina trycksaker också kan bli Svanenmärkta. Produkterna vi Svanenmärker ska vara återvinningsbara, allt för att spara på våra gemensamma resurser.

 

R-Licens – Rekommenderat företag

R-licensen är den etiska markören som kommunicerar trovärdighet och ansvarstagande mot kunder och medarbetare. R-licensen är en etisk kvalitetsmärkning som tilldelas företag och organisationer som vill eftersträva god affärsetik.

En R-licens tilldelas ett företag eller en organisation när kandidaten genomgått en kvalificeringsprocess som består av flera olika steg.

R-Företagen gör sedan en samlad bedömning av de olika delmomenten och därefter kan en licens utfärdas.

Mer information finns på www.rlicens.se

 

Norrköpings Tryckeri AB

Lindövägen 65 • 602 28 Norrköping

011- 23 10 60

info@norrkopingstryckeri.se

Öppettider:

Mån- Tor: 07:30 - 16:30

Fre:  07:30 - 14:00

Lunch 12:00-13:00